Nieuws‎ > ‎

EDNL brief aan Minister van Defensie inzake PESCO

Geplaatst 21 jul. 2018 08:58 door Mats van Dijk   [ 23 jul. 2018 02:04 bijgewerkt door Jan Wind ]
Op 5 juli jl. bood Eurodefense Nederland (EDNL) de Minister van Defensie, Ank Bijleveld, en haar Staatssecretaris, Barbara Visser, een notitie aan inzake Permanent Structured Cooperation (PESCO). Naast Ank Bijleveld en Barbara Visser hebben ook de Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag, deze Notitie ontvangen. Verdere distributie van de Notitie vond plaats onder leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal, het Europees Parlement, think-tanks in Nederland en België en aan NGO's, politieke partijen en media.

In deze notitie onderstreept Eurodefense de urgentie en potentie van PESCO. PESCO is geconcipieerd als een fundamentele stap voorwaarts van landen, die verder willen gaan bij de Europese integratie dan de huidige verdragen. Het is dan ook verheugend, dat 25 landen bereid zijn mee te doen bij één of meer concrete projecten. Desalniettemin is er nog een lange weg te gaan. Het is verre van eenvoudig om ingewortelde praktijken en nationale belangen om te buigen naar gemeenschappelijke doelen en projecten. Derhalve stelt EDNL enkele aandachtspunten ter hand voor verdere discussie.

In de bijlagen treft u de complete Notitie, "Standpunt van EuroDefense Nederland ten behoeven van de Minister van Defensie ter zake van Permanent Structured Cooperation (PESCO) en de Nederlandse inzet daarbij", alsook de begeleidende aanbiedingsbrief. U/uw organisatie wordt van harte uitgenodigd om het onderhavige stuk verder te verspreiden onder een relevant publiek.

Ċ
Mats van Dijk,
21 jul. 2018 08:58
Ċ
Mats van Dijk,
21 jul. 2018 08:58