EuroDéfense Nederland
Nederlandse afdeling van een pan-Europees netwerk 

EuroDéfense is een onafhankelijk initiatief van een Franse generaal en een Duitse ambassadeur in Parijs, die rond 1994 het idee van een gemeenschappelijke veiligheid en gemeenschappelijke defensie van Europa wilden bevorderen en ondersteunen. Deze intentie is ongewijzigd gebleven.
De veiligheid van Europa en wereldwijde veiligheidssituatie is sindsdien echter wel gewijzigd. EuroDéfense heeft het proces van de WEU naar het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid begeleid en het ondersteund met verschillende initiatieven en voorstellen.

De leden van EuroDéfense zijn actieve of gepensioneerde politici, diplomaten, militairen en wetenschappers, maar er nemen ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de media deel aan het netwerk. Zij zijn verenigd in hun inspanningen om een ​​gemeenschappelijke aanpak te bereiken met betrekking de Europese veiligheid en defensie binnen de context van het transatlantisch partnerschap in de NAVO. In tegenstelling tot officiële forums en politieke platforms, maakt de intieme sfeer van EuroDéfense een niet-gouvernementeel, privé en onconventioneel debat en onafhankelijke standpunten mogelijk. Nationale en internationale samenwerking met andere disciplines verdiept de inzichten en de kwaliteit van de discussie.

Om haar doelstellingen te bereiken organiseert EuroDéfense conferenties, schrijft het studies en voorstellen en biedt het expertise voor beleidsmakers binnen de EU en nationale regeringen.

Momenteel is EuroDefense vertegenwoordigd in de helft van de lidstaten van de Europese Unie, dus in 15 landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Oostenrijk, Luxemburg, Griekenland, Hongarije, Roemenië, Tsjechische Republiek en 
Finland. Omdat technologie voor defensie van groot belang heeft EuroDéfense sinds 2015 een samenwerkingsverband met de Federation of European Defence Technology Associations (EDTA).

In Nederland bespreekt EuroDéfense Nederland (EDNL) als werkgroep van de Europese beweging Nederland het veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie en formuleert hierover gemeenschappelijke standpunten. De werkgroep staat onder voorzitterschap van oud-Minister van Defensie Dr. Wim van Eekelen en komt ongeveer een keer per zes weken bijeen.

De standpunten van de werkgroep worden verspreid in het internationale EuroDéfense netwerk, via de Europese Beweging Nederland en via het partnerschap met de afdeling Defensie en Veiligheid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Ook communiceert EDNL rechtstreeks met Nederlandse bewindslieden en volksvertegenwoordigers.  

Nadere informatie over EDNL is verkrijgbaar bij de secretaris, Caecilia van Peski.

News
 • Duitse SPD wilt een EU-strijdkracht bespreekbaar maken De Duitse sociaaldemocraten, die zich op het gebied van defensie traditioneel terughoudend opstellen, hebben zich bereid getoond om het gesprek aan te gaan over een  EU strijdkracht. Het door hen ...
  Geplaatst 16 mrt. 2020 11:58 door Bart B
 • Interview met EuroDéfense lid Ron Keller in Trouw - ‘Jaag de Russen niet nog verder de gordijnen in’ Op 15 februari 2020 zette Ron Keller, oud-ambassadeur en huidig lid van Euro Défense Nederland zijn gedachten uiteen over de Nederlandse strategie richting Rusland. De strekking luidt -''We zitten ...
  Geplaatst 19 feb. 2020 02:33 door Bart B
 • Initiatiefnota Belhaj "Een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen” Op 11 april 2019 heeft mevrouw Salima Belhaj (Tweede Kamer, D66) een initiatiefnota ingediend over de toekomst van Europese defensiesamenwerking met als titel "Een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen ...
  Geplaatst 7 jun. 2019 05:31 door Jan Wind
 • Communiqué on European defence During their Presidents council on 23 May 2019 Eurodefense has adopted the following communiqué:  The representatives of the member associations of Eurodefense, meeting in Madrid today, 23 May, 2019, discussed ...
  Geplaatst 26 mei 2019 12:13 door Jan Wind
 • Leden in het nieuws: Caecilia van Peski Onze secretaris Caecilia van Peski doceert op dit moment in Huntingdon, PA (USA) aan het "Baker Institute for Peace and Conflict Studies" van Juanita college. Er verscheen een uitgebreid artikel ...
  Geplaatst 11 mei 2019 00:55 door Jan Wind
 • Europe’s security is EU's responsibility This Eurodefense Nederland paper examines the present position of the EU vis-à-vis the other important powers in the world and the changes within and outside the EU over ...
  Geplaatst 13 apr. 2019 07:44 door Jan Wind
Berichten 1 - 6 van 21 worden weergegeven. Meer bekijken »

EuroDéfense Nederland onderhoudt partnerschappen met:
www.kivi.nl/dv 
  
www.fedta.eu