Nederlandse afdeling van een pan-Europees netwerk

Eurodefense is een onafhankelijk en invloedrijk netwerk van zeer ervaren actieve of oud politici, diplomaten, top-militairen en wetenschappers uit 16 Europese landen.  Hun belangrijkste doel is om de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europese Parlement vanuit een onafhankelijk perspectief aanbevelingen te doen over defensie-gerelateerd beleid.

Doelstelling en achtergrond

Eurodefense is een onafhankelijk initiatief van een Franse generaal en een Duitse ambassadeur in Parijs, die rond 1994 het idee van een gemeenschappelijke veiligheid en gemeenschappelijke defensie van Europa wilden bevorderen en ondersteunen. Deze intentie is ongewijzigd gebleven.

De veiligheid van Europa en wereldwijde veiligheidssituatie is sindsdien echter wel gewijzigd. Eurodefense heeft het proces van de WEU naar het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid begeleid en het ondersteund met verschillende initiatieven en voorstellen.
Sindsdien geeft het netwerk met enige regelmaat advies aan de Europese Commissie, Raad en Parlement over beleidsontwikkeling en uitvoering. Deze  adviezen worden ook aangeboden aan nationale autoriteiten, parlementen en de media. U vindt deze adviezen op onze Nieuws pagina.

Leden

De leden van Eurodefense zijn actieve of oud politici, diplomaten, militairen en wetenschappers, maar er nemen ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de media deel aan het netwerk. Zij zijn verenigd in hun inspanningen om een ​​gemeenschappelijke aanpak te bereiken met betrekking de Europese veiligheid en defensie binnen de context van het transatlantisch partnerschap in de NAVO. In tegenstelling tot officiële forums en politieke platforms, maakt de kleinschalige sfeer van EuroDéfense een niet-gouvernementeel, privé en onconventioneel debat en onafhankelijke standpunten mogelijk. Nationale en internationale samenwerking met andere disciplines verdiept de inzichten en de kwaliteit van de discussie.

Europees netwerk

Momenteel is Eurodefense vertegenwoordigd in 16 Europese landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Oostenrijk, Luxemburg, Griekenland, Hongarije, Roemenië, Tsjechische Republiek, Finland en Denemarken.

Om haar doelstellingen te bereiken organiseert Eurodefense conferenties, schrijft het studies en voorstellen en biedt het expertise voor beleidsmakers binnen de EU en nationale regeringen. Ga naar de nieuwspagina voor activiteiten en standpunten. 

Nederland

In Nederland bespreekt de stichting Eurodefense Nederland (EDNL) het nationale defensiebeleid en het veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie en formuleert hierover gemeenschappelijke standpunten. De werkgroep komt ongeveer een keer per zes weken bijeen. Oud-Minister van Defensie Dr. Wim van Eekelen is ere-voorzitter van EDNL. 

De standpunten van EDNL worden verspreid in het internationale Eurodefense netwerk en via partnerschappen. Ook communiceert EDNL rechtstreeks met Nederlandse bewindslieden en volksvertegenwoordigers.  

Samenwerking 

Omdat technologie voor defensie van groot belang is heeft EuroDéfense sinds 2015 een samenwerkingsverband met de Federation of European Defence Technology Associations (EDTA).

In Nederland heeft EDNL een op dit samenwerkingsverband gebaseerd partnerschap met de afdeling Defensie en Veiligheid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI)

Meer informatie

Meer informatie over EDNL en het internationale Eurodefense netwerk op onze pagina  Over EDNL.
Heeft u vragen over EDNL? Email info@eurodefense.nl . Voor persvragen: pers@eurodefense.nl