Masterclass Defensie
Georganiseerd door KIVI Defensie & Veiligheid en Eurodefense Nederland

Start voor de zware weg naar de top!

Foto: Mediacentrum Defensie

Alleen militairen worden opgeleid in defensiesector. Alle overige jonge WO en HBO opgeleide professionals die in de defensiesector actief willen zijn hebben een goede vakgerichte opleiding, maar moeten zich zelfstandig inwerken in de bijzondere aspecten en het complexe netwerk. Denk daarbij aan bijzondere technologie, politieke controle, geheimhouding en ethische dilemma’s. Voor wie er de weg niet kent, is dat een moeizame en vaak langdurige klus.

In zes collegedagen en negen werkbezoeken een totaaloverzicht en een netwerk in de hele sector

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs afdeling Defensie & Veiligheid (KIVI DV) organiseert deze masterclass in samenwerking met Eurodefense Nederland (EDNL) om jonge WO of HBO opgeleide ingenieurs en andere professionals snel wegwijs te maken in de bijzondere aspecten van het werken in deze sector. De onderwerpen variëren van zeer geavanceerde technologie, de inrichting en rol van de verschillende organisaties en politieke controle tot de aankoop van materieel, innovatie en logistieke aspecten. Tevens komt Defensie in relatie tot de industrie, Europa en de wereld aan bod. De cursus beperkt zich niet tot objectieve feiten en regels, maar behandelt tevens de voor defensie zo belangrijke onderwerpen als veiligheid en ethiek. Ook komen verschillen van inzicht binnen de sector aan de orde. Daarbij is ruimte voor debat en discussie.
Alle colleges worden gegeven door militaire en burger functionarissen, die dagelijks bij de verschillende onderwerpen betrokken zijn.

Actueel


Op 21 mei is de Masterclass volgeboekt. Mogelijk komen er echter nog enkele plaatsen vrij. Daarom hanteren we voor de eerste 10 volgende aanmeldingen een wachtlijst. Om geen valse verwachtingen te wekken sluiten we de inschrijving daarna definitief. 

Lidmaatschap van KIVI of EDNL is vanaf de Masterclass 2024 weer vereist. Op het aanmeldformulier kun je aangeven waarvoor je kiest. Je moet jezelf aanmelden, omdat er andere informatie wordt gevraagd. Aanmeldlinks vindt je onderaan deze pagina.

Het is gelukt om in de Masterclass 2023-2024 ook een werkbezoek aan Brussel te programmeren. Met veel inside informatie over het Europese Defensie Agentschap (EDA), de Europese  Commissie en dan met name het Directoraat Generaal Defence en Space (DEFIS) en de Permanente Vertegenwoordiging (Ambassade) van Nederland bij de Europese Unie (PV EU).  We proberen dat voor de komende cursus ook weer in te passen.

Sinds juni 2023 wordt deze Masterclass door KIVI en Eurodefense Nederland (ED-NL) samen georganiseerd. De financiële afhandeling loopt via ED-NL. Deze nieuwe samenwerking is voor de Masterclasses van 2023 en 2024,  maar kan worden verlengd.

Algemene informatie en links

KIVI DV en ED-NL organiseren de KIVI Masterclass Defensie zo mogelijk ieder jaar. Primair voor jonge WO of HBO opgeleide professionals zoals ingenieurs en beleidsmedewerkers tot 35 jaar, maar om debat, kruisbestuiving en andere inzichten te stimuleren laten we ook een beperkt aantal deelnemers met een andere opleiding en/of een hogere leeftijd toe. 

Het eerste deel van de masterclass beslaat zes collegedagen. Ongeveer één dag per week.
Het tweede deel bestaat uit ongeveer negen werkbezoeken aan een kennisinstituut, bedrijf of een onderdeel van Defensie. Eén dag per maand. Met ingang van de Masterclass 2023 brengen we ook een bezoek aan Brussel, om onder meer kennis te nemen van de Europese Commissie en het Europese Defensie Agentschap EDA. 
Kijk hier voor een foto-impressie.

De aanmelding wordt jaarlijks in april geopend. Voor die tijd voorinschrijving mogelijk via de knop Aanmelden hierboven.

De kosten bedragen € 650,- per deelnemer, vrijgesteld van BTW. Voor niet-leden komt daar contributie voor het lidmaatschap van KIVI of ED-NL bij.   Lees verder de  Cursusvoorwaarden.

We factureren de cursus in juli. Vanaf 1 juli moet je zijn geregistreerd als lid van KIVI of ED-NL. Het lidmaatschap loopt vervolgens per kalenderjaar volgens de daarvoor geldende regels van KIVI resp. ED-NL.

De deelnemerspagina komt eind augustus beschikbaar voor de nieuwe Masterclass. Daarop vindt je dan alle detailinformatie over het programma, met locaties, data, tijdstippen, sprekers, etc. 

Vragen? E-mail dv@kivi.nl of masterclass@eurodefense.nl

Hoofdlijnen programma

Collegedagen (max. 1x per week september - februari)

1. Wat is Defensie?
2. Defensie in de praktijk
3. Kennisinstituten
4. Commando Materieel en IT (voorheen DMO)
5. Defensie-industrie
6. Jouw rol in de defensiesector


Onder voorbehoud van wijzigingen

 

   

Werkbezoeken (1x per maand november - juni)

Koninklijke Luchtmacht, Woensdrecht
NLR, Marknesse
MARIN, Wageningen
Thales Nederland, Hengelo
Damen-Naval, Vlissingen
Koninklijke Landmacht - Genie / Kenniscentrum wapensystemen & munitie
MINDbase (DMO innovatiecentrum Rotterdam)
Koninklijke Marine, Den Helder
Brussel (o.a. Permanente Vertegenwoordiging NL, Europese Commissie (DEFIS) en EDA)