Over EuroDéfense

Foto: Ministerie van Defensie

Europees netwerk 

Network site

Internationale werkgroepen (EWG)

EuroDéfense Charter
In 2006 ondertekend in Athene

Chapter websites

Austria
Belgium
Espana
Finland
Germany
France
Italy
Netherlands
Portugal

Other chapters

Czech Republic
Denmark
Greece
Hungary
Luxembourg
Romania
United Kingdom

Eurodefense Nederland

De stichting Eurodefense Nederland (EDNL) is de Nederlandse tak van het internationale Eurodefense netwerk.

Nationale werkgroepen

Over de stichting

KvK  nr. 82207593
EDNL is vrijgesteld van BTW

Statuten

Huishoudelijk reglement

Beleidsplan

Contact

Algemeen: info@eurodefense.nl

Correspondentie-adres:
Voorzitter Stichting Eurodefense Nederland
Spoorbloem 27, 2317LH Leiden

Bestuur

Erevoorzitter:
Dr. W.F.  (Wim) van Eekelen

Voorzitter:
KTZ bd J. (Jan) Wind
E: jan.wind@eurodefense.nl

Secretaris:
B.J.P. (Bart) Brouwers MA
E: bart.brouwers@eurodefense.nl 

2e secretaris:
J.A.H. (Julia) Huting
E: julia.huting@eurodefense.nl 

Penningmeester:
Drs. Z. (Zee) Landstra
E: zee.landstra@eurodefense.nl


Partners


Bestuur 2023 - heden

Bestuur 2021 - 2023